Privacybeleid

1. Algemeen

Dit is het privacybeleid van KOOMBA b.v. KOOMBA is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld.

KOOMBA respecteert uw privacy en geeft gehoor aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘WBP’).

Recht te bekijken, corrigeren en verwijderen van gegevens en te verzetten tegen de verwerking van gegevens

Onze klanten hebben het recht te bekijken, corrigeren en verwijderen persoonlijke gegevens met betrekking tot hen, en bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens, door het aanpakken van een schriftelijk verzoek, te allen tijde. Het bedrijf maakt alles in het werk om te zetten in plaats geschikt voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en privacy van persoonsgegevens, te vrijwaren en te voorkomen dat het wordt gewijzigd, beschadigd, vernietigd of geopend door onbevoegde derden. Echter, het bedrijf heeft geen controle over elk risico's gerelateerd aan het gebruik van het Internet, en daarom waarschuwt de gebruikers van de Site van de potentiële risico's betrokken bij de werking en het gebruik van het Internet. De Site kan links bevatten naar andere websites of andere internet-bronnen. Als het bedrijf kan geen controle over deze websites en externe bronnen, het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bepaling of de weergave van deze websites en externe bronnen, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal beschikbaar op of vanaf deze websites of externe bronnen.

2. Persoonlijke Gegevens

KOOMBA verwerkt de persoonlijke gegevens die worden verzameld via de website. Dit is inclusief de gegevens die via formulieren en contactvelden op de website worden verzonden. U kunt via de website onder andere uw naam, adres, verblijfplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan KOOMBA verzenden. Bezoekers aan de website jonger dan 16 jaar mogen alleen via de website persoonlijke informatie verzenden aan KOOMBA als en wanneer zij voortijdig hiervoor goedkeuring hebben ontvangen van een wettelijke vertegenwoordiger, die zelf ook kennis heeft genomen van dit privacy- en cookiebeleid.

3. Doel en bevoorrading van derden

KOOMBA verwerkt uw persoonlijke gegevens om uw vragen te kunnen beantwoorden en u te kunnen informeren over huidige en toekomstige activiteiten van KOOMBA. Met dien verstande; zoals wettelijk vereist, verzoekt KOOMBA om uw toestemming voordat u dergelijke informatie wordt toegezonden. In enkele gevallen zal KOOMBA de door u aangeleverde persoonlijke gegevens overbrengen naar haar bedrijvengroep, shareholders of andere Indutrade bedrijven. In enkele gevallen zal KOOMBA ook de door u aangeleverde persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan derden, die de eerder genoemde gegevensverwerking in opdracht zullen uitvoeren en wel onder de supervisie van KOOMBA of haar bedrijvengroep, aandeelhouders of andere Indutrade bedrijven. KOOMBA stelt uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij KOOMBA hiertoe een wettelijke verplichting heeft.

4. Cookies

Deze website gebruikt zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Op deze manier kan de website u herkennen bij uw volgende bezoek. Wij doen dit om beter tegemoet te kunnen komen aan uw behoeften en om uw bezoek gebruiksvriendelijker te maken. U kunt uw browser zodanig instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer een cookie wordt opgeslagen. Ook kunt u het gebruik van cookies helemaal uitschakelen. In dat geval is het echter mogelijk dat u niet langer gebruik kunt maken van alle toepassingen op de Website.

5. Veiligheid

De opslag en overdracht van uw persoonlijke gegevens wordt beveiligd via de gebruikelijke hedendaagse technieken.

6. Opslagduur

In principe slaat KOOMBA de door u aangeleverde persoonlijke gegevens niet langer dan twee jaar op.

7. Controle, aanpassing en verwijdering

U kunt ten allen tijde toegang vragen tot de door KOOMBA verzamelde informatie over u en deze informatie controleren. U kunt ook KOOMBA verzoeken om deze informatie aan te passen of te verwijderen. Voor dit doeleinde kunt u een e-mail sturen naar de info@koomba.eu. Vermeld in de e-mail, uw naam en adres.